REGULAMIN WARSZTATÓW

1.     Uczestnictwo w Webinariach wymaga wcześniejszego zakupu dostępu do danego Webinarium na podstawie Umowy sprzedaży.

2.     Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w Zamówieniu potwierdzenie zakupu biletu na zamówione Webinarium niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu Umowy sprzedaży.

3.    W terminie do 15 minut przed rozpoczęciem Webinarium, Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny do danego Webinarium. Uczestnictwo w Webinarium wymaga kliknięcia w link aktywacyjny. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym na poczcie e-mail Użytkownik w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy wiadomość z takim linkiem nie została przeniesienia do katalogu SPAM lub podobnego. W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywacyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie kontaktować się z Administratorem Serwisu na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl

4. W przypadku wystąpienia ze strony organizatora usterki technicznej, uniemożliwiającej poprawne odtwarzanie Webinarium, Użytkownik powinien niezwłocznie kontaktować się z Administratorem Serwisu na adres e-mail: kontakt@zaufajpoloznej.pl

5.    W ramach wykupionego dostępu do Webinarium Użytkownik może uzyskać dostęp do nagrania Webinarium. Nagranie udostępniane będzie w terminie do 12 godzin od zakończenia Webinarium i dostępne do wglądu przez 168 następnych godzin. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania nagrania Webinarium w całości ani w części jakimkolwiek innym osobom.

6.    Użytkownik odpowiada za techniczne aspekty umożliwiające mu odtworzenie nagrania Webinarium.