Prowadzenie ciąży – II trymestr

Od: 299,00

Jesteś w II trymestrze ciąży (13-25tc) i chciałabyś kompleksową opiekę położnej? 🤗  Zależy Ci na praktycznym przygotowaniu do porodu i wsparciu położnej, nawet po porodzie? 🌃

To najwyższa pora na subskrypcję pakietu “II trymestr ”🤰  – co zyskujesz za jedyne 299 złotych miesięcznie, aż do 8 tygodni po porodzie?

Jak działa subskrypcja? Zobacz TU i w opisie na dole ⬇️ Zobacz koniecznie zanim kupisz usługę!
Kupując niniejszą usługę akceptujesz REGULAMIN dostępny TUTAJ! ⬅️

Kupując, żądam rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i wyrażam zgodę na jej wykonanie w całości przed upływam terminu do odstąpienia w związku czym utracę prawo do odstąpienia od umowy, a nadto wiem, że usługa jest odpłatna. 

Co to oznacza? Automatycznie po zakupie przysługuje Ci cały pakiet możliwości aż do 8 tygodni po porodzie!

W drugim trymestrze ciąży w ramach subskrypcji otrzymujesz:

✔️ infolinia z położną – nielimitowany dostęp!

✔️ indywidualna stacjonarna konsultacja z certyfikowaną trenerką – 2 x w miesiącu

✔️ zajęcia sportowe – przygotowujące do porodu

✔️ stacjonarne konsultacje z położną – 2 x w miesiącu

✔️ szkoła rodzenia – sama wybierasz online lub stacjonarna

✔️ nielimitowane badania KTG w naszym centrum w Gdyni

✔️ bezpłatne zajęcia z hipnoporodu w każdy wtorek o 20:00

✔️ bezpłatnie dostajesz naszą gumę i piłkę do ćwiczeń

 

To wszystko za 299 złotych miesięcznie!

 

A później, w III trymestrze pakiet Twoich możliwości automatycznie się zwiększy o:

✔️ wejściówka na kurs “Dobry Poród”

✔️ pakiet 3 wizyt położnej po porodzie (do 8 tyg. po porodzie)

✔️ wizyta z maluszkiem w poradni laktacyjnej (do 8 tyg. po porodzie)

✔️ miesięczny karnet na zajęcia z bobasami w Gdyni!

 

Informacje prawne:

Podmiot sprzedający usługę: Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905, nr telefonu: 519 754 180, adres e-mail kontakt@zaufajpoloznej.pl

Sposób płatności: opłata za pierwszy miesiąc płatna z góry przy zawieraniu umowy, a kolejne najpóźniej do 10-ego dnia roboczego danego miesiąca. Link do opłaty w kolejnych miesiącach zostanie przesłany na adres mailowy oraz nr telefonu wskazany przez Klienta w zamówieniu .

Reklamacje: Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać na adres: kontakt@zaufajpoloznej.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych.

Odstąpienie od umowy: Użytkownik, będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał dane świadczenie. wykreślić wytłuszczony fragment i podlinkować słowo Regulamin.

W przypadku odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Przedsiębiorcy należy się wynagrodzenie proporcjonalne do okresu trwania umowy

Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć wskazane rzeczy wolne od wad.

Z uwagi na specyfikę dostarczanych usług, sprzedawca nie przewiduje gwarancji ani usług po sprzedażowych

Przedsiębiorca nie jest objęty kodeksem dobrych praktyk

Czas trwania umowy: Umowa zawierana jest na czas określony do ósmego (8) tygodnia po porodzie. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę na warunkach wskazanych w Regulaminie i ze skutkiem wskazanym w Regulaminie

Minimalny czas trwania świadczeń konsumenta to okres jednego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika przed zakończeniem okresu na jaki została ona zawarta, z przyczyn innych niż zawinione przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 50% płatności pozostałych do końca okresu obowiązywania Umowy. Usługodawca może dochodzić kary umownej przekraczającej zastrzeżoną karę umowną

Usługodawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Dodatkowe informacje

Opłata za miesiąc subskrypcji

299 zł

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prowadzenie ciąży – II trymestr”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *