Prowadzenie ciąży – III trymestr

Od: 399,00

Jesteś powyżej 25 tygodnia ciąży?🤰 To najwyższa pora na przygotowania do porodu! 🤭

Co powiesz na aktywne przygotowanie pod okiem doświadczonej położnej na którą możesz liczyć o każdej porze dnia? 🌓
Będzie Twoim wsparciem również aż do 8 tygodni po porodzie👶 – za 399 złotych miesięcznie!

Co zyskujsz? Jak działa subskrypcja? Zobacz TU i w opisie na dole ⬇
Kupując niniejszą usługę akceptujesz REGULAMIN dostępny TUTAJ! ⬅

Kupując, żądam rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i wyrażam zgodę na jej wykonanie w całości przed upływam terminu do odstąpienia w związku czym utracę prawo do odstąpienia od umowy, a nadto wiem, że usługa jest odpłatna. Co to oznacza? Automatycznie po zakupie przysługuje Ci cały pakiet możliwości aż do 8 tygodni po porodzie!

W tym pakiecie otrzymasz:

✔️ infolinia z położną – nielimitowany dostęp!

✔️ indywidualna konsultacja z certyfikowaną trenerką – 2 x w miesiącu

✔️ zajęcia sportowe – przygotowujące do porodu

✔️ konsultacje z położną – 2 x w miesiącu

✔️ szkoła rodzenia grupowa – sama wybierasz online lub stacjonarna

✔️ nielimitowane badania KTG

✔️ wejściówka na kurs “Dobry Poród”

✔️ bezpłatne zajęcia z hipnoporodu w każdy wtorek o 20:30

✔️ bezpłatnie dostajesz naszą gumę i piłkę do ćwiczeń

✔️ pakiet 3 wizyt położnej po porodzie (do 8 tyg. po porodzie)

✔️ wizyta z maluszkiem w poradni laktacyjnej (do 8 tyg. po porodzie)

✔️ miesięczny karnet na zajęcia z bobasami w Gdyni!

 

A to wszystko za 399 zł miesięcznie!

 

Informacje prawne:

Podmiot sprzedający usługę: Anna Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaufaj Położonej Anna Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, w Gdyni, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca NIP: 9581672905, nr telefonu: 519 754 180, adres e-mail kontakt@zaufajpoloznej.pl

Sposób płatności: opłata za pierwszy miesiąc płatna z góry przy zawieraniu umowy, a kolejne najpóźniej do 10-ego dnia roboczego danego miesiąca. Link do opłaty w kolejnych miesiącach zostanie przesłany na adres mailowy oraz nr telefonu wskazany przez Klienta w zamówieniu .

Reklamacje: Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać na adres: kontakt@zaufajpoloznej.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych.

Odstąpienie od umowy: Użytkownik, będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał dane świadczenie. wykreślić wytłuszczony fragment i podlinkować słowo Regulamin.

W przypadku odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Przedsiębiorcy należy się wynagrodzenie proporcjonalne do okresu trwania umowy

Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć wskazane rzeczy wolne od wad.

Z uwagi na specyfikę dostarczanych usług, sprzedawca nie przewiduje gwarancji ani usług po sprzedażowych

Przedsiębiorca nie jest objęty kodeksem dobrych praktyk

Czas trwania umowy: Umowa zawierana jest na czas określony do ósmego (8) tygodnia po porodzie. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę na warunkach wskazanych w Regulaminie i ze skutkiem wskazanym w Regulaminie

Minimalny czas trwania świadczeń konsumenta to okres jednego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika przed zakończeniem okresu na jaki została ona zawarta, z przyczyn innych niż zawinione przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 50% płatności pozostałych do końca okresu obowiązywania Umowy. Usługodawca może dochodzić kary umownej przekraczającej zastrzeżoną karę umowną

Usługodawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Dodatkowe informacje

Opłata za miesiąc subskrypcji

399 zł

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prowadzenie ciąży – III trymestr”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *